Články

 Obmedzenie prístupu na FTP

Na platforme Linux je možné obmedziť prístup uživateľov na FTP server automaticky pomocou súboru...