Riešenie problémov oznamovaných chybovými hláseniami zobrazovanými pri pokuse o odoslanie a prijatie e-mailov v programe Outlook a Outlook Express

PRÍZNAKY

 • Nedalo sa vytvoriť žiadne spojenie, pretože cieľový počítač ho aktívne odmietol.
 • Server sa nenašiel. (Konto:názov konta, server POP:'mail', číslo chyby: 0x800ccc0d)
 • Úloha názov servera – Odosielanie a prijímanie ohlásila chybu (0x800ccc0f): Spojenie so serverom sa prerušilo. Ak problém pretrváva, obráťte sa na správcu servera alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP). Odpoveď servera: ? K
 • Server neočakávane ukončil spojenie. Príčinou môžu byť problémy so serverom, problémy so sieťou alebo dlhý čas nečinnosti. Konto. názov konta, server: názov servera, protokol: POP3, odpoveď servera: +OK, Port: 110, Zabezpečené (SSL): Nie, číslo chyby: 0x800ccc0f
 • Úloha názov servera SMTP – Odosielanie a prijímanie ohlásila chybu (0x80042109): Program Outlook sa nemôže pripojiť k e-mailovému serveru odchádzajúcej pošty (SMTP). Ak sa bude táto správa aj naďalej zobrazovať, obráťte sa na svojho správcu servera alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP).
 • Počas čakania na odpoveď od prijímajúceho (POP) servera 0x8004210a uplynul časový limit operácie
 • Prekročený časový limit pri komunikácii so serverom 0x800ccc19
Môže sa zobraziť aj chybové hlásenie, ktoré bude obsahovať niektoré z nasledujúcich kódov chýb:
 • 0x800ccc15
 • 0x80042108
 • 0x800ccc0e
 • 0x8004210b
 • 0x800ccc0b
 • 0x800ccc79
 • 0x800ccc67
 • 0x80040900
 • 0x800ccc81

PRÍČINA
 
Tieto chybové hlásenia sa môžu vyskytnúť, ak sa program Microsoft Outlook alebo Microsoft Outlook Express nemôže pripojiť k e-mailovému serveru. Často ich spôsobuje jeden z nasledujúcich problémov:
 • nie ste pripojení na Internet alebo k sieti, alebo dočasne nie je dostupný poštový server,
 • nesprávne nastavenie konta,
 • poškodený profil používateľa v programe Outlook,
 • poškodená e-mailová položka na serveri POP3,
 • nesprávna konfigurácia softvéru AV,
 • z počítača bol odstránený program Outlook Express alebo je poškodená jeho inštalácia,
 • nesprávna konfigurácia osobnej brány firewall.

 


  RIEŠENIE

 

Postupy opísané v tomto článku sú určené pre začiatočníkov aj pre pokročilých používateľov

Príčinou týchto chybových hlásení sú väčšinou problémy s pripojením na Internet a nesprávne konfigurované nastavenia konta v programe Outlook alebo Outlook Express. V prvom rade skontrolujte, či ste pripojení na Internet. Kontrolu vykonajte podľa postupu č. 1.

Postup č. 1: Kontrola pripojenia na Internet

 •  
  1. Spustite internetový prehľadávač, ako je program Internet Explorer.
  2. V paneli s adresou zadajte jednu z nasledujúcich adries.
   • http://www.microsoft.com
   • http://www.msn.com
   • http://www.live.com
   Ak sa pri zadávaní jednej z adries naďalej vyskytujú problémy s pripojením k sieti, ďalšie informácie o riešení problémov s pripojením na Internet nájdete v nasledujúcom článku:
   936211 Riešenie problémov s pripojením k sieti v programe Internet Explorer
   Ak je pripojenie na Internet úspešné, pokračujte krokom 3.
  3. Odošlite e-mail sami sebe a skontrolujte, či môžete odosielať a prijímať e-mailové správy bez toho, aby sa zobrazilo chybové hlásenie.
  4. Ak bol test úspešný, proces riešenia problému ste dokončili. Ak sa naďalej zobrazujú chybové hlásenia, prejdite na postup č. 2 a skontrolujte nastavenie konta.
 • Ak chcete skontrolovať, či sa môžete pripojiť na Internet a či poštový server nebol dočasne nedostupný, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Postup č. 2: Kontrola nastavenia konta

        Postupujte podľa nasledujúcich krokov a vytvorte nový e-mailový profil v programe Outlook 2010, Outlook 2007 a Outlook 2003:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť skopírujte a prilepte alebo zadajte nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
  control panel
  Poznámka Ak používate 64-bitovú verziu systému Windows, dvakrát kliknite na položku Zobraziť 32-bitové položky ovládacieho panela v okne Ovládací panel a zobrazí sa ikona Pošta.
 3. Otvorenie dialógového okna Nastavenie pošty:

  Systém Windows 7:
  • Ak je ovládací panel v režime zobrazenia malých alebo veľkých ikon, kliknite na ikonu Pošta. Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie pošty.
  • Ak je ovládací panel v režime zobrazenia kategórií, v skupinovom rámčeku Zobraziť podľa kliknutím vyberte položku Veľké ikony alebo Malé ikony a potom kliknite na položku Pošta. Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie pošty.
  Systém Windows Vista alebo Windows XP:
  • Ak je ovládací panel v režime klasického zobrazenia, dvakrát kliknite na položku Pošta. Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie pošty.
  • Ak je ovládací panel v režime zobrazenia kategórií, v skupinovom rámčeku Ovládací panel, v prípade systému Windows XP kliknite na položku Prepnúť na klasické zobrazenie a v prípade systému Windows Vista na položku Klasické zobrazenie a potom dvakrát kliknite na položku Pošta. Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie pošty.
 4. V dialógovom okne Nastavenie pošty kliknite na príkaz Zobraziť profily.
 5. Na karte Všeobecné v časti Pri spustení programu Microsoft Office Outlook používať tento profil kliknite na položku Výzva profilu, ktorý sa má použiť a potom kliknite na príkaz Pridať.
 6. Do poľa Názov profilu zadajte názov, ktorý chcete použiť pre nový e-mailový profil, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 7. V dialógovom okne E-mailové kontá kliknite na políčko Pridať nové e-mailové konto a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 8. Kliknite na typ príslušného servera pre nové e-mailové konto a potom kliknite na príkaz Ďalej.
 9. Do požadovaných polí zadajte informácie o konte a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 10. Kliknite na tlačidlo Dokončiť a potom kliknite na tlačidlo OK.
  Poznámka Na základe predvoleného nastavenia sa do každého vytvoreného e-mailového profilu s výnimkou e-mailových profilov vytvorených na serveri Microsoft Exchange automaticky pridajú adresár programu Outlook a osobné priečinky (.pst). Na základe predvoleného nastavenia sa do žiadneho e-mailového profilu na serveri Exchange Server nepridávajú žiadne súbory .pst.

Ďalšie informácie o nastaveniach, ktoré sa majú kontrolovať v programe Outlook, nájdete v nasledujúcom článku v databáze Microsoft Knowledge Base:
287532  Postup pri konfigurovaní internetových e-mailových kont v programe Outlook

Ďalšie informácie o nastaveniach, ktoré sa majú kontrolovať v programe Outlook Express 6.0, nájdete v nasledujúcom článku v databáze Microsoft Knowledge Base:
171163 Postup pri konfigurovaní programu Outlook Express 6.0 pre internetovú poštu

Ak bol tento postup úspešný, proces riešenia problému ste dokončili. Ak sa týmto postupom nevyriešil váš problém a vyznáte sa v používaní postupov rozšíreného riešenia problémov, prejdite na časť Rozšírené riešenie problémov. Ak sa nevyznáte v používaní postupov rozšíreného riešenia problémov, môžete prejsť na časť Ďalšie kroky, kde nájdete ďalšie zdroje, ktoré vám môžu pomôcť.

 


ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ak je kód chyby spojený so správou o prekročení časového limitu, tento problém možno odstránite zvýšením nastavenia časového limitu v programe Outlook alebo Outlook Express. Na zvýšenie nastavenia časového limitu servera použite jeden z nasledujúcich postupov, ktorý je vhodný pre vašu verziu programu Outlook alebo Outlook Express.

Outlook 2000 v režime podniku alebo pracovnej skupiny (CW)

 1. Spustite program Outlook.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Služby.
 3. Na karte Služby kliknite na položku Internetový e-mail a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 4. Kliknite na kartu Spresnenie.
 5. Postupne zvyšujte nastavenie časového limitu servera, kým sa problém nevyrieši.

Outlook 2000 Internet Mail Only (IMO)

 

 1. Spustite program Outlook.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Kontá.
 3. Vyberte cieľové konto a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 4. Kliknite na kartu Spresnenie.
 5. Postupne zvyšujte nastavenie časového limitu servera, kým sa problém nevyrieši.

Outlook 2002 a Outlook 2003

 

 1. Spustite program Outlook.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku E-mailové kontá.
 3. Kliknite na políčko Zobraziť alebo zmeniť existujúce e-mailové kontá a potom kliknite na položku Ďalej.
 4. Kliknite na konto POP3 a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 5. Kliknite na položku Ďalšie nastavenia.
 6. Kliknite na kartu Spresnenie.
 7. Postupne zvyšujte nastavenie časového limitu servera, kým sa problém nevyrieši

Outlook 2007

 

 1. Spustite program Outlook.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na možnosť Nastavenie kont.
 3. Kliknutím vyberte cieľové konto POP3 a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 4. Kliknite na položku Ďalšie nastavenia.
 5. Kliknite na kartu Spresnenie.
 6. Postupne zvyšujte nastavenie časového limitu servera, kým sa problém nevyrieši

Outlook 2010

 

 1. Spustite program Outlook.
 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Informácie.
 3. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom v zozname vyberte položku Nastavenie kont.
 4. Kliknutím vyberte cieľové konto POP3 a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 5. Kliknite na položku Ďalšie nastavenia.
 6. Kliknite na kartu Spresnenie.
 7. Postupne zvyšujte nastavenie časového limitu servera, kým sa problém nevyrieši.

Outlook Express 5.x a 6.0

 

 1. Spustite program Outlook Express.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Kontá.
 3. Kliknite na kartu Pošta.
 4. Kliknite na konto POP3 a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 5. Kliknite na kartu Spresnenie.
 6. Postupne zvyšujte nastavenie časového limitu servera, kým sa problém nevyrieši.
 • 4 Užívateľom pomohlo
Bola táto odpoveď nápomocná?

Súvisiace Články

Doménový kôš magnet na spamy

Pri súčasnej situácii sa na internete upúšťa od používania schránok doménový kôš, kvôli častému...

Akú maximálnu veľkosť môže mať email pre odosielanie/ príjmanie ?

Maximálna veľkosť celého emailu je nastavená na 50MB, avšak pri zasielaní väčších súborov...

Čo je to SPF a k čomu je to dobré?

SPF je skratkou pre technológiu "Sender Policy Framework". Cieľom SPF (Sender Policy Framework)...

Nastavenie Emailu v Thunderbird

Pripravte si údaje, ktoré ste si vytváraní email účtu v kontrol paneli uložili, alebo...

Nastavenie Emailu Microsoft Outlook 2010

Pripravte si údaje, ktoré ste si vytváraní email účtu v kontrol paneli uložili, alebo...