Nastavenie Email účtu iPhonu

 • Pripravte si údaje, ktoré ste si vytváraní email účtu v kontrol paneli uložili, alebo vytlačili.

 • Potrebné údaje pre vytvorenie e-mail účtu v iPhone:

  Užívateľské meno: vaša e-mail adresa
  Heslo: vaše platné heslo, ktoré ste si zadali pri vytváraní email účtu v kontrol paneli

  Server odchádzajúcej pošty SMTPs:
  Host: mail.vasnazovdomeny.tld
  Typ šifrovania: SSL, číslo portu 465)

  Server prichádzajúcej pošty POP3s :
  Host: mail.vasnazovdomeny.tld
  Typ šifrovania: SSL, číslo portu 995

  Server prichádzajúcej pošty IMAPs :
  Host: mail.vasnazovdomeny.tld
  Typ šifrovania: SSL, číslo portu 993

 • Vygenerovaný SSL certifikát Wildcard  Let's Encrypt


  Prejdite do svojho mobilného zariadenia v časti "Nastavenie" a zvoľte „Mail, kontakty, kalendáre“. •  Prejdite na "Pridať účet“. • Pri výbere poskytovateľa zvoľte „Iné“. • Pre vytvorenie účtu zvoľte „Pridať emailový účet“.  • V nasledujúcej obrazovke zadajte požadované údaje:

  -Meno, sa bude zobrazovať ako odosielateľ pošty.
  -Email, je vaša email adresa.
  -Heslo, k email schránke.
  -Popis, môžete zvoliť ľubovoľný výraz pre vašu informáciu.
  - Pokračujte „Ďalej“. • V ďalšom kroku skontrolujte prihlasovacie údaje pre príjem IMAPs a odosielanie SMTPs pošty. Chýbajúce údaje doplňte a pokračujte „Ďalej“. • V poslednom kroku vypnite „Poznámky“ a uložte nastavenie "Uložiť" • Týmto ste ukončili nastavenie vášho email účtu môžete ho naplno využívať.
 • 0 Užívateľom pomohlo
Bola táto odpoveď nápomocná?

Súvisiace Články

Ochrana pomocou DKIM (DomainKeys Identified Mail)

DKIM je technika, ktorá pomocou asymetrického šifrovania dokáže zaručeným spôsobom overiť, že bol...

Riešenie problémov oznamovaných chybovými hláseniami zobrazovanými pri pokuse o odoslanie a prijatie e-mailov v programe Outlook a Outlook Express

PRÍZNAKY Nedalo sa vytvoriť žiadne spojenie, pretože cieľový počítač ho aktívne odmietol....

Chyba 0x800C0133 pri sťahovaní pošty

Popis problému Pokiaľ sa Vám pri sťahovaní pošty zobrazí chybové hlásenie,Došlo k neznámej...

Akú maximálnu veľkosť môže mať email pre odosielanie/ príjmanie ?

Maximálna veľkosť celého emailu je nastavená na 50MB, avšak pri zasielaní väčších súborov...

Čo je to SPF a k čomu je to dobré?

SPF je skratkou pre technológiu "Sender Policy Framework". Cieľom SPF (Sender Policy Framework)...