Chyba 0x800C0133 pri sťahovaní pošty

Popis problému

Pokiaľ sa Vám pri sťahovaní pošty zobrazí chybové hlásenie,

Došlo k neznámej chybe. Účet: 'Email', Server: 'mail.example.com', Protokol: POP3, Port: 110, Zabezpečenie (SSL): Nie, Číslo chyby: 0x800C0133

alebo

An unknown error has occurred. Account: 'Email', Server: 'pmail.example.com', Protocol: POP3, Port: 110, Secure(SSL): No, Error Number: 0x800C0133

znamená to, že ste narazili na vnútornú chybu programu Microsoft Outlook Express 6 [KB903095] alebo Microsoft Office Outlook do verzie 2007 [KB830336]. Problém je v tom, že zložka príchodzej pošty na vašom počítači obsahuje viac ako 2GB dát. Toto nie je chyba na našich serveroch!

Postup riešenia

  1. Neukončujte aplikáciu Outlook Express alebo Office Outlook! Pri ukončení aplikácie po zobrazení tejto chyby hrozí poškodenie lokálnej databázy e-mailov na Vašom počítači. Pokiaľ ste po zobrazení tejto chyby aplikáciu ukončili kontaktujte pre riešenie Vášho správcu počítača!
  2. V ľavom stĺpci kliknite pravým tlačítkom na "Miestne zložky" (v prípade anglickej verzie "Local Folders"), z menu zvoľte "Nová zložka" (v prípade anglickej verzie "New Folder"), zadajte meno novej zložky, napríklad "Temp".
  3. Pokiaľ sa úspešne dostanete do zložky "Doručená pošta" ("Inbox"), presuňte všetky správy z nej do novo založenej zložky "Temp". Pokiaľ sa Vám v zložke s príchodzími e-mailami niektoré správy nezobrazujú, alebo sa aplikácia chová nejak neobvykle, kontaktujte pre riešenie Vášho správcu počítača!
  4. V menu Nástroje / Možnosti / Údržba stisknite tlačítko "Zložka úložisko" (v anglickej verzii "Tools" / "Options" / "Maintenance" tab / "Store Folder"). Tam zistíte, kde je na vašom disku uložený súbor obsahujúci databázu s doručenou poštou. Toto umiestnenie si poznamenajte.
  5. Ukončite Outlook Express alebo Office Outlook, otvorte si umiestnenie zložky a zmažte súbor "inbox.dbx".
  6. Znovu spusťte Outlook Express alebo Office Outlook, zložka "Doručená pošta" sa sama znovu vytvorí a nebude obsahovať žiadne správy. Teraz presuňte správy zo zložky "Temp" späť do zložky Doručená pošta alebo ešte lepšie do niekoľkých iných zložiek, aby sa v zložke "Doručená pošta" nehromadilo príliš veľa správ a nedošlo v krátkej dobe k zopakovaniu tohto problému.

Preventívne kroky

  • Prejdite na iného poštového klienta alebo novšiu verziu Office Outlook
  • Pokiaľ nemôžete prestať používať starú verziu Office Outlook alebo Outlook Express trieďte poštu do viacerých zložiek tak aby sa vám v zložke príchodzej pošty nehromadili e-maily.

Ďalšie informácie

Podrobný popis tejto chyby tiež nájdete v Microsoft Knowledge Base na adresách http://support.microsoft.com/kb/903095 a http://support.microsoft.com/kb/830336.

  • 0 Užívateľom pomohlo
Bola táto odpoveď nápomocná?

Súvisiace Články

Aký je rozdiel medzi protokolmi POP3 a IMAP?

Protokol POP3 je navrhnutý pre sťahovanie pošty zo serveru na poštového klienta, prípadne na iný...

Doménový kôš magnet na spamy

Pri súčasnej situácii sa na internete upúšťa od používania schránok doménový kôš, kvôli častému...

Čo je to SPF a k čomu je to dobré?

SPF je skratkou pre technológiu "Sender Policy Framework". Cieľom SPF (Sender Policy Framework)...

Nastavenie Email účtu iPhonu

Pripravte si údaje, ktoré ste si vytváraní email účtu v kontrol paneli uložili, alebo...