Nastavenie Emailu Microsoft Outlook 2010

 • Pripravte si údaje, ktoré ste si vytváraní email účtu v kontrol paneli uložili, alebo vytlačili.

 • Potrebné údaje pre vytvorenie email účtu v Microsoft Outlook 2010:

  Užívateľské meno: vaša e-mail adresa
  Heslo: vaše platné heslo, ktoré ste si zadali pri vytváraní email účtu v kontrol paneli

  Server odchádzajúcej pošty SMTPs:
  Server: mail.vasnazovdomeny.tld
  Typ šifrovania: SSL, číslo portu 465)

  Server prichádzajúcej pošty IMAPs :
  Server: mail.vasnazovdomeny.tld
  Typ šifrovania: SSL, číslo portu 993

  Server prichádzajúcej pošty POP3s :
  Server: mail.vasnazovdomeny.tld
  Typ šifrovania: SSL, číslo portu 995

 • Vygenerovaný SSL certifikát Wildcard  Let's Encrypt


Automatické nastavenie email účtu.

 • Po spustení programu Microsoft Outlook 2010 zvoľte na záložke "Súbor" menu "Informácie" a stlačte tlačidlo "Pridať konto" • V nasledujúcom okne zadajte požadované údaje, vaše meno + váš email + 2x heslo  a pokračujte stlačením tlačidla "Ďalej >"
  Ak sa vám zobrazí okno na potvrdenie bezpečnostného certifikátu, tak potvrďte certifikát a pokračujte . • Po úspešnom ukončení stlačte tlačidlo  "Dokončiť" • V prípade, že automatická inštalácia nebola úspešná, skúste manuálne nastavenie.

 

Manuálne nastavenie email účtu.

 • Po spustení programu Microsoft Outlook 2010 zvoľte na záložke "Súbor" menu "Informácie" a stlačte tlačidlo "Pridať konto" • V nasledujúcom okne zvoľte "Manuálne konfigurovať nastavenia servera alebo ďalšie typy serverov" a pokračujte stlačením tlačidla "Ďalej >" • Zvoľte "Internetový e-mail" a pokračujte stlačením tlačidla "Ďalej >" • V nasledujúcom okne zadajte požadované údaje  vaše meno + váš email + typ konta + server prichádzajúcej pošty + server
  odchádzajúcej pošty + meno používateľa + heslo,  zaškrtnite políčko pre zapamätanie hesla a stlačte tlačidlo "Ďalšie nastavenia..." • V okne s nastaveniami musí byť na záložke "Server odosielanej pošty" zaškrtnuté "Server odosielanej pošty (SMTP)
  vyžaduje overenie" a   vybraná voľba "Použiť rovnaké nastavenie ako pre server prichádzajúcej pošty" • V tom istom okne na záložke "Spresnenie" skontrolujte, či sú nastavené hodnoty podľa obrázka.
  Ak je všetko nastavené správne, stlačte tlačidlo "OK" a v nasledujúcom okne tlačidlo "Ďalej >" • Microsoft Outlook sa teraz pokúsi odoslať a prijať testovaciu správu.  Po úspešnom ukončení testu stlačte
  tlačidlo "Zavrieť" • A nakoniec stlačte tlačidlo "Dokončiť" • Týmto ste ukončili nastavenie vášho email účtu môžete ho naplno využívať.
 • 5 Užívateľom pomohlo
Bola táto odpoveď nápomocná?

Súvisiace Články

Nastavenie Email účtu iPhonu

Pripravte si údaje, ktoré ste si vytváraní email účtu v kontrol paneli uložili, alebo...

Akú maximálnu veľkosť môže mať email pre odosielanie/ príjmanie ?

Maximálna veľkosť celého emailu je nastavená na 50MB, avšak pri zasielaní väčších súborov...

Doménový kôš magnet na spamy

Pri súčasnej situácii sa na internete upúšťa od používania schránok doménový kôš, kvôli častému...

Nastavenie Emailu v Thunderbird

Pripravte si údaje, ktoré ste si vytváraní email účtu v kontrol paneli uložili, alebo...

Riešenie problémov oznamovaných chybovými hláseniami zobrazovanými pri pokuse o odoslanie a prijatie e-mailov v programe Outlook a Outlook Express

PRÍZNAKY Nedalo sa vytvoriť žiadne spojenie, pretože cieľový počítač ho aktívne odmietol....