Prihlasovacie údaje

Pre prístup k službám sú potrebné prihlasovacie údaje meno a heslo, ktoré ste obdržali emailom. Ak ste si ho stratili, môžete si ho nechať odoslať prostredníctvom stránky  https://www.euroserver.sk po kliknutí na "Prihlásiť >>Resetovať Heslo".

FTP SERVER
názov FTP servera:   ftp.vasnazovdomeny.tld
prihlasovacie meno:  ktoré ste si obdržali emailom
heslo : prístupové heslo, ktoré ste si obdržali emailom
WebFTP :  www.vasnazovdomeny.tld/webftp


MAIL SERVER
prihlasovacie meno : vaša email adresa
heslo : prístupové heslo, ktoré ste si zvolili pri vytváraní email účtu
SMTP : mail.vasnazovdomeny.tld alebo smtp.vasnazovdomeny.tld (port 25 alebo 587)
SMTPs : mail.hostname_servera (port 465 SSL/TLS)
POP3 : mail.vasnazovdomeny.tld (port 110)
POP3s : mail.hostname_servera (port 995 SSL/TLS)
IMAP : mail.vasnazovdomeny.tld (port  143)
IMAPs : mail.hostname_servera (port 993 SSL/TLS)
WebMail : www.vasnazovdomeny.tld/webmail

Ak máte pre vašu doménu vygenerovaný bezplatný SSL certifikát Let's Encrypt (Wildcart), tak môžete na zabezpečené SSL pripojenie SMTPs/POP3s/IMAPs použiťnamiesto mail.hostname_servera  váš názov mail.vasnazovdomeny.tld


DATABÁZOVÉ SERVERY
Tvorba databáz je možná cez Kontrol Panel v sekcii "Správa databáz". Nájdete tu aj nastavenia MySQL servera.
MySQL webové rozhranie pre spravovanie vytvorených databáz  www.vasnazovdomeny.tld/mysql

ŠTATISTIKY PRÍSTUPOV
štatistiky prístupov Awstats/Webalizer najdete po prihlasení do Kontrol Panela v časti "Sumárne/Štatistiky/Logy"

ADRESÁROVÁ ŠTRUKTÚRA
V hlavnom adresári sú tieto adresáre:
/backups
/domains
/imap
/Maildir
/public_html

/backups adresár obsahuje všetky zálohy vytvorené cez Kontrol Panel. Tento adresár nebude vytvorený do tej doby, než vytvoríte prvú zálohu v Kontrol Paneli.

/domains adresár obsahuje súbory týkajúce sa vášho účtu. Každá doména má svoj vlastný adresár (/domains/prva-domena.sk, /domains/druha-domena.sk). V tomto adresári sa nachádzajú tieto adresáre:
/logs  (logy vaších domén + subdomén za posledných 5 dní)
-  /private_html  (všetky prístupy do súboru cez SSL -- https://) . Od roku 2016 pri novo vytvorených účtoch je tento adresár nastavený ako symbolický link do adresára public_html .
-  /public_html  (súbory vašej hlavnej internetovej stránky)
-  /public_ftp     (súbory pre váš FTP)
-  /stats  (súbory štatistík vytvorené Webalizerom za účelom štatistík vaších domén + subdomén -- nemeňte a nemažte tento adresár)
-  /awstats  (súbory štatistík vytvorené Awstats za účelom štatistík vaších domén + subdomén -- nemeňte a nemažte tento adresár)

/imap  tento adresár obsahuje súbory vytvorené poštovým serverom, slúži na ukladanie email správ. Tento  adresár nemodifikujte, nemažte, ani nepridávajte nič do tohto adresára.

/Maildir  je adresár pre defaultný systémový email účet určený pre ukladanie rôznych chybových hlášok  a upozornení generovaných serverom. Tento systémový email účet  nie je použiteľný na príjem a odosielanie email správ.

/public_html adresár je aktuálny priamy link do /domains/vasa-domena.sk/public_html. Ak máte viac ako jeden hosting na účte, tento link vás nasmeruje do public_html adresára prvej domény vytvorenej na účte. V tomto  adresári sa nachadzajú aj adresáre vami vytvorených subdomén, priklad /public_html/nazovsubdomeny .

  • 8 Užívateľom pomohlo
Bola táto odpoveď nápomocná?

Súvisiace Články

Sieť a zabezpečenie...

pripojenie do siete od spoločnosti Benestra, kapacita pripojenia serverov do siete IP: zdieľaný...