Vážení užívatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že v posledných dňoch boli zaregistrované viaceré e-maily adresované držiteľom .domén s cieľom naviesť ich na registráciu obdobných .com,.net, .eu, či iných domén, na 10 rokov, pričom je pravdepodobné, že ide o phishing s cieľom vylákať od adresátov finančné prostriedky.

V tejto súvislosti Vás chceme upozorniť na niekoľko dôležitých skutočností.

Doména, z ktorej je e-mail zasielaný, má aj príslušné webové sídlo s rôznymi informáciami. Doména však bola zaregistrovaná iba 25.  januára 2019 a jej držiteľom je istý holandský subjekt.

Doména je zaregistrovaná prostredníctvom amerického registrátora GoDaddy – prípadné upozornenie na nekalé konanie je možné prostredníctvom adresy abuse@godaddy.com.

Firma s predmetným názvom podľa Obchodného registra SR v súčasnosti neexistuje.

Na adrese uvádzanej na príslušnom webe ako sídlo danej firmy nie je zaregistrovaná žiadna firma takéhoto ani obdobného názvu.

Odporúčame preto dôsledne zvážiť dôveryhodnosť podobných ponúk a podľa toho vykonať ďalšie kroky. Tiež odporúčame s využitím verejne dostupných služieb (whois, obchodný register, a pod.) preveriť skutočnosti týkajúce sa odosielateľov podobných správ.

Ďakujeme Vám za pozornosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
WebDom.sk/EuroServer.skPondelok, Február 11, 2019<< Späť