Ako zálohovať a obnoviť údaje z programu Outlook Express

Článok popisuje spôsob zálohovania a obnovy e-mailových správ, adresára, e-mailových kont a kont diskusných skupín v programe Outlook Express 5 a v jeho novších verziách. Ak v programe Outlook Express používate viac totožností, je nutné tieto kroky opakovať pre každú totožnosť a zálohovať údaje oddelene. Takýto spôsob zálohy uľahčí obnovu každej totožnosti.

 

Zálohovanie údajov v programe Outlook Express:
- Kopírovanie súborov e-mailových správ do priečinka zálohy
- Export adresára do súboru
- Export e-mailových kont do súboru
- Export kont diskusných skupín do súboru
Obnova alebo import údajov v programe Outlook Express:
- Import e-mailových správ elektronickej pošty z priečinka zálohy
- Import súboru adresára
- Import súboru e-mailového konta
- Import súboru konta diskusných skupín

 

Kopírovanie súborov elektronickej pošty do priečinka záloh
Záložnú kópiu súborov e-mailových správ programu Outlook Express vytvoríte nasledujúcim postupom:
1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.
2. Na karte Údržba kliknite na tlačidlo Priečinok na ukladanie.
3. Vyberte umiestnenie priečinka a skopírujte umiestnenie stlačením klávesov CTRL+C.
4. Kliknite na tlačidlo Zrušiť a potom zatvorte dialógové okno Možnosti kliknutím na tlačidlo Zrušiť.
5. Kliknite na tlačidlo Štart (Start)a potom na položku Spustiť (Run).
6. V poli Otvoriť (Open) stlačte klávesy CTRL+V a potom kliknite na tlačidlo OK.
7. V ponuke Úpravy (Edit) kliknite na položku Vybrať všetko (Select All).
8. V ponuke Úpravy (Edit) kliknite na položku Kopírovať (Copy) a potom zatvorte okno.
9. Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto pracovnej plochy, ukážte na položku Nové (New) a potom kliknite na položku Priečinok (Folder).
10. Napíšte názov priečinka „záloha pošty" (bez úvodzoviek) a potom stlačte na kláves ENTER.
11. Dvakrát kliknite na priečinok zálohy pošty a otvorte ho.
12. V ponuke Úpravy (Edit) kliknite na položku Prilepiť (Paste).
13. Zatvorte okno zálohy pošty.

 

Export adresára do súboru
Poznámka: Tento krok je veľmi dôležitý v prípade použitia viacerých totožností. Súbor .WAB (Windows Address Book) používa každá verzia programu Outlook Express 5.x vždy, ak sa použije viac totožností. Jednotlivé údaje pre každú totožnosť sú uložené v priečinku podľa mena používateľa.

Ak je prihlásená určitá totožnosť, export týchto údajov je jediný spôsob oddelenia údajov adresára. Ak bude súbor .WAB oddelený od totožností používateľov, potom bude možné exportovať údaje iba ako celok a nie postupne po jednotlivých priečinkoch.

Export údajov adresára programu Outlook Express:
1. V ponuke Súbor ukážte na položku Exportovať a potom kliknite na položku Adresár.
2. Kliknite na položku Textový súbor (hodnoty oddelené čiarkou) a potom kliknite na tlačidlo Exportovať.
3. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať.
4. Vyhľadajte priečinok zálohy e-mailových údajov, ktorý ste vytvorili.
5. Do poľa Názov súboru napíšte „záloha adresára" (bez úvodzoviek) a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
7. Kliknutím začiarknite políčka položiek, ktoré chcete exportovať a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.
8. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Zavrieť.

 

Export e-mailového konta do súboru
Záložnú kópiu e-mailového konta elektronickej pošty programu Outlook Express vytvoríte nasledujúcim postupom:
1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Kontá.
2. Na karte Pošta kliknite na e-mailové konto, ktoré chcete exportovať, a potom kliknite na tlačidlo Exportovať.
3. V poli Uložiť do vyhľadajte na pracovnej ploche priečinok zálohy e-mailových údajov, ktorý ste vytvorili a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
4. Opakujte tieto kroky pre každé e-mailové konto, ktoré chcete exportovať.
5. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Export konta diskusných skupín do súboru
Záložnú kópiu konta diskusných skupín programu Outlook Express vytvoríte nasledujúcim postupom:
1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Kontá.
2. Na karte Diskusné skupiny kliknite na konto diskusnej skupiny, ktorú chcete exportovať a potom kliknite na tlačidlo Exportovať.
3. V poli Uložiť do vyhľadajte priečinok zálohy e-mailových údajov, ktorý ste vytvorili, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
4. Opakujte tieto kroky pre každé konto diskusných skupín, ktoré chcete exportovať.
5. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Import údajov programu Outlook Express
Ak chcete obnoviť údaje, musíte nasledujúcim postupom znovu vytvoriť totožnosti pre každého používateľa. Podľa potreby opakujte každý krok pre každú totožnosť.

Import správ z priečinka zálohy:
1. V ponuke Súbor ukážte na položku Importovať a kliknite na položku Správy.
2. V časti Vyberte program pre elektronickú poštu, z ktorého chcete importovať, kliknite na položku Microsoft Outlook Express 5 a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
3. Kliknite na prepínač Importovať poštu z adresára na ukladanie programu Outlook Express 5 a potom kliknite na tlačidlo OK.
4. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a potom kliknite na priečinok zálohy, ktorý ste vytvorili.
5. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Ďalej.
6. Kliknite na položku Všetky priečinky, potom na tlačidlo Ďalej a nakoniec kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Import súboru adresára:
Ak chcete importovať adresár programu Outlook Express, použite nasledujúci postup:
1. V ponuke Súbor kliknite na položku Importovať a potom kliknite na položku Iný adresár.
2. Kliknite na položku Textový súbor (hodnoty oddelené čiarkou) a potom kliknite na tlačidlo Importovať.
3. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať.
4. Vyhľadajte priečinok zálohy, ktorý ste vytvorili, kliknite na súbor zálohy adresára .csv a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.
5. Kliknite na tlačidlo Ďalej a potom na tlačidlo Dokončiť
6. Kliknite na tlačidlo OK a potom Zavrieť.

Import súboru e-mailového konta:
Ak chcete importovať súbor e-mailového konta programu Outlook Express, použite nasledujúci postup:
1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Kontá.
2. Na karte Pošta kliknite na tlačidlo Importovať.
3. V poli Kde hľadať vyhľadajte na pracovnej ploche priečinok zálohy.
4. Kliknite na e-mailové konto, ktoré chcete importovať a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.
5. Tento krok zopakujte pre všetky kontá, ktoré chcete importovať.
6. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Import súboru konta diskusných skupín programu Outlook Express:
1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Kontá.
2. Na karte Diskusné skupiny kliknite na tlačidlo Importovať.
3. V poli Kde hľadať vyhľadajte na pracovnej ploche priečinok zálohy.
4. Kliknite na konto diskusných skupín, ktoré chcete importovať a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.
5. Tento krok zopakujte pre všetky kontá, ktoré chcete importovať.
6. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Uchovanie zoznamu zablokovaných odosielateľov a iných pravidiel pre správy
Postup ako uchovať zoznam zablokovaných odosielateľov a iných pravidiel pre správy je podrobne popísaný v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
SK0229 Ako zálohovať a obnoviť zoznam zablokovaných odosielateľov v programe Outlook Express


Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
  • Microsoft Outlook Express 5.0
  • Microsoft Outlook Express 5.01 Service Pack 2
  • Microsoft Outlook Express 5.01
  • Microsoft Outlook Express 5.01 Service Pack 1
  • Microsoft Outlook Express 5.5
  • 1 Užívateľom pomohlo
Bola táto odpoveď nápomocná?

Súvisiace Články

Nastavenie Emailu Eudora

Nastavenie  emailu Eudora, zobrazenie Flash (eng.verzia) >>>

Nastavenie Emailu Pegasus

Nastavenie  emailu Pegasus, zobrazenie Flash (eng.verzia) >>>

Akú maximálnu veľkosť môže mať email pre odosielanie/ príjmanie ?

Maximálna veľkosť celého emailu je nastavená na 50MB, avšak pri zasielaní väčších súborov...

Nastavenie Emailu FoxMail

Nastavenie  emailu FoxMail, zobrazenie Flash (eng.verzia) >>>

Nastavenie Emailu IncrediMail

Nastavenie  emailu IncrediMail, zobrazenie Flash (eng.verzia) >>>